Yin Yang öğretisi

Yin Yang’ın Gücünü açığa çıkarmak… Hayatımızda ve ilişkilerimizde…Denge ve Uyumun Sırlarını Keşfetmek …

Yin Yang, bütün evrenin işleyişinin temel mekanizmasını, hareketi, titreşimi, çevrimi, enerjiyi doğuran düaliteyi ve herşeyin birbiriyle olan bağlantılılığını /dolanıklılığını anlatan Tao felsefesinde temel kavramdır. Zıtlıklar arasındaki dengeyi ve uyumu temsil eder, örneğin aydınlık ve karanlık, sıcak ve soğuk, eril ve dişil gibi. Yin Yang kavramı yüzyıllardır insanlara evrenin, doğanın işleyişini anlamalarına ve içsel denge ve uyum sağlamalarına yardımcı olmak için kullanılmaktadır.

Yin Yang, TAO’dan/ BİR’den doğan, birbirine denk güçte, Bir’in iki kutupsal zıt nitelikteki iki yarısı, Tao’nun içrek ve dışrak, alçalan ve yükselen, Cemal ve Celal halleri… Aralarındaki etki-tepki ve çekim, etkileşim tüm yaşamı, canlılığı, enerji akışını rejenere eder, devridaimi sağlar, böylece herşey akar…akar…akar…cereyan eder…olur…Tao / Dharma tekerleği hiç durmadan döner… evrimleşmeyi mümkün kılar….

Taijitu olarak da bilinen Yin Yang sembolü, bu kavramın basit ancak güçlü bir temsilcisidir. Sembol, biri siyah biri beyaz olan iki iç içe geçmiş yarıdan oluşur, her yarısında diğer rengin küçük bir daire vardır. Siyah yarısı Yin’i temsil eder, karanlık, soğuk, pasiflik ve dişilikle ilişkilidir. Beyaz yarısı Yang’i temsil eder, ışıklık, sıcaklık, aktivite ve erkeklikle ilişkilidir.
Her yarıdaki küçük daireler, Yin ve Yang’in statik olmayıp sürekli hareket halinde olduğunu ve birbirlerine dönüştüğünü ve birbirlerini dengelediğini temsil eder.

Yin Yang kavramı, hayatımızda denge ve uyum sağlamamıza nasıl yardımcı olabilir?

 1. Zıt kuvvetlerin birbirine bağımlılığını tanıyın: Yin Yang kavramı, zıt kuvvetlerin ayrı değil, birbirlerine bağımlı ve tamamlayıcı olduğunu hatırlatır. Işık ve karanlık birbirleri olmadan var olamazlar, bizim de hayatımızda dinlenme ve aktivite, yin ve yang gibi zıt kuvvetlere ihtiyacımız var. Bu kuvvetlerin bağımlılığını tanıyarak, onlarla savaşmak yerine kabul edebilir ve dengede tutabiliriz.
 2. Değişimi ve dönüşümü kucaklayın: Yin Yang sembolü, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını ve tüm şeylerin sürekli dönüşüm halinde olduğunu hatırlatır. Gündüzün geceye, kışın ilkbahara dönüşmesi gibi, hayatımız da sürekli değişiyor ve evrim geçiriyor. Değişimi kucaklayarak ve yaşamın döngüsel doğasını tanıyarak, bağlılıklarımızı bırakabilir ve yeni olasılıkları kabul edebiliriz.
 3. İçsel farkındalık ve dengeyi geliştirin: Yin Yang kavramı, dünya ve kendimizle olan ilişkimizi anlamak için içsel farkındalık ve dengeyi geliştirmemizi teşvik eder. Hayatımızda dinlenmeye ve harekete ihtiyacımız olduğu gibi, ruhsal ve zihinsel açıdan da zaman zaman yalnız kalmaya ve bir şeyleri içselleştirmeye ihtiyacımız var. Meditasyon, Qigong, Tai chi, Yoga veya başka bir uygulama yoluyla kendimize zaman ayırarak, içsel denge ve uyum sağlayabiliriz.
 4. İlişkilerde uyumu bulun: Yin Yang kavramı, ilişkilerde uyumu bulmanın önemini vurgular. İlişkilerde her iki kişinin de farklı kişilik özellikleri, zıt düşünceler ve davranışlar olabilir. Ancak, Yin Yang’in öğrettiği gibi, bu farklılıklar birbirlerini tamamlayıcıdır ve uyumu bulmak için kullanılabilirler. Karşımızdaki kişinin farklılıklarını kabul ederek ve onlarla uyum içinde çalışarak, daha sağlıklı ve mutlu bir ilişki kurabiliriz.

Yin Yang kavramı, hayatımızda denge ve uyum sağlamamıza yardımcı olabilecek birçok öğreti içerir. Zıtlıkların birbirini tamamlayıcı olduğunu ve sürekli hareket halinde olduğunu anlamak, hayatımızda daha derin bir farkındalık geliştirmemize ve içsel dengeyi bulmamıza yardımcı olabilir.

Yin Yang kavramını kullanarak ilişkilerde uyumu yakalamak için ipuçları:

 1. Verme ve almayı dengeleyin: Her sağlıklı ilişkide, verme ve almanın denge halinde olması gereklidir. Bir kişi sürekli verirken diğer kişi sürekli alırsa, hoşnutsuzluk ve dengesizlik ortaya çıkabilir. Yin ve Yang’ın dengede olması gerektiği gibi, verme ve alma arasında bir denge bularak daha uyumlu bir ilişki yaratabiliriz.
 2. Farklılıkları kabul edin: Her ilişkide, ilişkideki bireyler arasında farklılıklar olacaktır. Yin ve Yang’ın birbirini tamamlayan zıt kuvvetleri temsil ettiği gibi, kişilik, düşünceler ve tercihlerdeki farklılıklar da bir ilişkide birbirini tamamlayabilir. Bu farklılıkları kabul ederek, büyüme ve öğrenme fırsatları olarak görebiliriz ve daha uyumlu bir ilişki yaratabiliriz.
 3. Etkili iletişim kurun: Sağlıklı bir ilişkide iletişim anahtardır. Yin ve Yang’ın denge halinde olması için, etkili iletişim ve dinleme becerileri bir ilişkide uyumlu olmalıdır. Dürüst ve açık iletişim kurarak, aktif ve empatik dinleyerek, daha uyumlu bir ilişki yaratabiliriz.
 4. Sorumluluk alın: Her ilişkide, kendi düşüncelerimiz, hislerimiz ve eylemlerimiz için sorumluluk almak önemlidir. Yin ve Yang’ın tüm şeylerin birbirine bağımlılığını temsil ettiği gibi, düşüncelerimiz, hislerimiz ve eylemlerimiz çevremizdeki insanlar üzerinde etkili olur. Kendimiz ve başkaları üzerindeki etkimiz için sorumluluk alarak daha uyumlu ve saygılı bir ilişki yaratabiliriz.
 5. Uzlaşma arayın: Her ilişkide, çatışmalar veya anlaşmazlıklar olacaktır. Yin ve Yang’ın denge halinde olması gerektiği gibi, bir ilişkide çelişen fikirler veya istekler de dengede olmalıdır. Uzlaşma arayarak ve ortak bir nokta bulunarak daha uyumlu bir ilişki yaratabiliriz.
 6. Yaratıcılığı teşvik edin: Yin ve Yang, her şeyin birbirine bağımlı olduğunu ve her şeyin kendisine zıt bir parçası olduğunu temsil eder. İlişkilerde yaratıcılık da aynı şekilde önemlidir. Farklı bakış açılarından yola çıkarak yeni fikirler ve çözümler üretmek, ilişkilerdeki zıtlıkları dengede tutmaya yardımcı olur. Yaratıcılığı teşvik etmek, ilişkileri canlı ve heyecanlı tutar.
 7. Saygı gösterin: İlişkilerde saygı, her iki taraf için de çok önemlidir. Yin ve Yang, her şeyin birbirine saygı duyarak birlikte var olması gerektiğini temsil eder. Karşılıklı saygı, bir ilişkide sağlıklı sınırların belirlenmesine ve karşılıklı güvenin oluşmasına yardımcı olur. Her iki taraf da saygı gösterdikleri sürece, ilişkide uyumlu bir denge oluşabilir.
 8. İlişkinin önceliklerini belirleyin: İlişkilerdeki dengenin sağlanması için, her iki tarafın da ilişki için önemli olan şeyleri belirlemesi ve bu önceliklere göre hareket etmesi gerekir. Yin ve Yang, her şeyin bir amaca hizmet ettiğini ve her şeyin belirli bir yere ait olduğunu temsil eder. İlişkilerde de benzer şekilde, her iki tarafın da belirlediği hedeflere doğru ilerlemek, ilişkinin uyumlu bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

İlişkilerde uyum ve denge sağlamak, Yin Yang kavramlarını kullanarak zıt kuvvetleri dengelemek ve tüm şeylerin birbirine bağımlılığını ve birbirini tamamlamasını fark etmekle ilgilidir. Verme ve almayı dengeleyerek, farklılıkları kabul ederek, etkili iletişim kurarak, sorumluluk alarak ve uzlaşma arayarak daha uyumlu ve tatmin edici ilişkiler kurabiliriz. Her iki taraf da birbirine saygı duydukları, birbirlerini destekledikleri ve ortak payda ilişkilerinin yaşaması için gerekli enerjinin dönüşümünü sağladıkları sürece, Yin ve Yang’ın uyumlu dansı gibi, ilişkiler de uyumlu bir şekilde ilerleyebilir.

İlişkilerde farklılıkları / zıt gibi görünen kutupsallıkların dengesini kurmaya, uyum oluşturmaya , İlişkilerde Tai Chi uygulamalarına bazı örnekler:

 1. İki iş arkadaşı farklı çalışma stillerine sahip olabilir. Birisi detaylara odaklanırken, diğeri daha geniş bir perspektiften bakabilir. İki kişi bir araya gelerek, farklı bakış açılarını birleştirebilir ve işlerini daha iyi hale getirebilirler.
 2. Bir evli çift, farklı ilgi alanlarına sahip olabilir. Birisi spor yapmayı severken, diğeri sanatla ilgileniyor olabilir. Ancak, birbirlerinin farklı ilgi alanlarını takdir ederek ve ortak ilgi alanları bulup keşfederek, daha sağlıklı bir ilişki kurabilirler.
 3. İki arkadaş farklı politik görüşlere sahip olabilir. Ancak, birbirlerini dinleyerek ve karşılıklı anlayış göstererek, zıt düşünceleri birbirini tamamlayıcı bir şekilde kullanarak daha zengin bir tartışma ortamı yaratabilirler.
 4. İki ekip üyesi, bir projede farklı yeteneklere sahip olabilir. Birisi yazılım geliştirme uzmanıyken, diğeri tasarım konusunda daha yetenekli olabilir. İki kişi birlikte çalışarak, birbirlerinin yeteneklerini kullanarak daha başarılı bir proje ortaya çıkarabilirler.

Bu örnekler, farklılıkların birbirini tamamlayabileceğini ve uyumlu bir şekilde çalışarak daha iyi sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir.

Tai Chi, Taosit bir egzersiz sanatıdır ve yin-yang konseptine dayanmır. Aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Tai Chi’nin ilişkilere uygulanması, temel olarak yin ve yang arasındaki dengeye dayanır. İlişkilerde Tai Chi uygulaması, partnerlerin birbirlerine uyumlu bir şekilde hareket etmeleri ve aynı hedefe doğru ilerlemeleri anlamına gelir. İlişkilerde Tai Chi, uyum, esneklik, denge ve zihin-ruh beden uyumu ile ilgili kavramları içerir. Bu nedenle, Tai Chi’nin ilişkilere uygulanması, sağlıklı bir ilişkinin temel unsurlarından biri olarak kabul edilir.