Tai Chi ve Qigong Temel Seviye Eğitmenlik Eğitimi, İzmir 2019

2015 yılından beri gerçekleştirdiğimiz temel seviye eğitmenlik eğitimimizin, 2019- 2020 dönemi için yeni açılacak grubuna başvurularınız için detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. 

Tai Chi Qigong Temel Seviye Eğitmenlik Eğitimi 

8 Modül + 1 İnziva Kampı, toplam 9 Buluşma, Sertifikalı

 1. Modül: 2-3 Kasım 2019
 2. Modül: 7-8 Aralık 2019
 3. Modül: 11-12 Ocak 2020
 4. Modül: 8-9 Şubat 2020
 5. Modül : 7-8 Mart 2020
 6. Modül : 4-5 Nisan 2020
 7. Modül: 2-3 Mayıs 2020
 8. Modül : 6-7 Haziran 2020, İzmir
 9. İNZİVA KAMPI: Temmuz 2020 ilk haftası, kesin tarih ve yer grupla birlikte kararlaştırılacaktır.

Cumartesi günleri, saat : 13:00 – 20:30

Pazar günleri, saat 11:00 – 18:30

TANIŞMA TOPLANTILARI : 12 ve 19 Ekim Cumartesi saat 15:00-17:00

EĞİTİM İÇERİĞİ ve HEDEFLERİ :
1 -2-3-4. Modüller:   (ilk 4 ay)  : 
Teorik ve pratik işlenen konuları anlamak, özümsemek, bireysel uygulamaya geçirme becerilerini geliştirmek.

5-6-7-8.Modüller ve İnziva Kampı :  ( sonraki 5 ay )  : Teorik ve pratik bilgileri bütünleştirmek, bireysel uygulamalarda iyice derinleşmek, aktarma becerilerini öğrenmek. 

Eğitim toplam 220 saat olup, eğitmenlik eğitimi buluşmaları (8 ay x 15 sa = 120 saat) + teorik online eğitimler (5 ay x 8 sa =40 saat)  + inziva kampı ( 35 saat) + bireysel çalışmalar ve ödevler (25 saat) toplamıdır.

İŞLENECEK KONULAR : 

1-2-3-4. MODÜLLER’İn eğitim içeriği :

 • Tai Chi & Çigong temelleri teorisi
 • Taoist felsefe, felsefi kökenler, Tao Te Ching
 • İçsel sanatlar ( Enerji & Şifa Sanatları ve Uzakdoğu Felsefi savaş sanatları)
 • Çi enerjisi, Yin-Yang kavramları, Bagua ve 5 Element Teorisi
 • Chi ( qi, prana, ki)  yaşam enerjisi farkındalığı geliştirmek
 • Enerji anatomisine giriş, meridyenler ve Çin Tıbbı
 • Chi aktive etmek, Chi Ball egzersizleri
 • Çigong nefes prensipleri
 • Yin-yang nefes koordinasyonu
 • Rahatlama teknikleri ve derin gevşeme (Fang Song Gong)
 • Hareketteki meditasyon temelleri, zihnin sakinleştirilmesi
 • Zihinsel odak sağlama ve koruma yöntemleri
 • Sekiz Mudra Meditasyonu
 • İçsel simya egzersizleri -1
 • Kemik iliği arındırma
 • Omurga çigongları
 • Doğru postür ve postür düzeltme teknikleri
 • Üç Hazine
 • Chi duyarlılığını geliştirmek için teknikler
 • Çigong mod -1
 • Wu Chi duruşu
 • Mikrokozmik enerji akışı
 • Merkezlenme ve köklenme yönetimi
 • Enerji dengeleme yöntemleri
 • Ağaç duruşları (Zhan zhuang)
 • Yin ve Yang akış prensipleri
 • İpek eğirme ( Chan Si)
 • Tai Chi temel adımları -1
 • Çigong yürüyüşleri -1
 • Yüzen ejder çigongu
 • Ba Duan Jin ( Sekiz Brokar) 8 ipeksi hareket Çigongu
 • Dao Yin Bao Jian Gong Çigongu
 • Hazırlanacak ödevler
 • Okunacak kitaplar listesi
 • İzlenecek filmler listesi
 •  Teorik dersler Tao felsefesi ve Chi öğretilerini içeren TAO YOLU ONLİNE EĞİTİMİ ‘nde yapılacağından 23 Ekim 2019, Çarşamba akşamı 21:30’da başlayacak yeni grubuna kayıt olmanız ve derslere başlamanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için : http://www.zendoakademi.com/taoyolu/

5-6-7-8. MODÜLLER ve İNZİVA KAMPI eğitim içeriği :

 • Çigong modları-2
 • Çigong yürüyüşleri -2
 • Daoist Çigong
 • Tai Chi adımlar – 2
 • Geleneksel Çin Tıbbı temelleri
 • Beş element ve şifa döngüsü
 • Enerji Anatomisi
 • Dört Temel Güç
 • İçsel güç kullanma sanatında süreç ve aşamalar
 • Zen Meditasyonu ve Sessizliğe Giriş
 • İçsel Simya (Nei Dan) meditasyonu başlangıç seviye
 • Ses ile organ arındırma, 6 şifalı ses Çigongu
 • Tai Chi Çigong 18 hareket -1  Shibashi 1.seviye
 • Tai Chi Çigong 18 hareket -2  Shibashi 2 seviye
 • EĞİTMENLİK BECERİLERİ : 
 • İletişim becerileri, ses ve beden dili kullanımı
 • Gözlemleme ve düzeltme prensipleri
 • Ders verme prensipleri ve öğretme metodolojisi
 • Ders planlama ve yaratıcı akışlar hazırlama
 • Oturarak yapılabilen egzersizlerin adaptasyonu
 • Okunacak kitaplar listesi
 • İzlenecek filmler listesi
 • Hazırlanacak ödevler

TAİ CHİ & ÇİGONG HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

http://www.zendoakademi.com/tai-chi-chuan-chigong/

http://www.zendoakademi.com/chi-gong-prensipleri/

EĞİTİME KATILIM KOŞULLARI :  

 • Eğitime katılmak için, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olmanız, açık zihinli olmanız, sağlıklı yaşam, enerji, nefes, meditasyon ve geleneksel şifa sanatlarına ilgi duymanız,  Tai Chi & Çigong’u’yi bir yol olarak kullanarak kendinizi geliştirmek, derinleştirmek istiyor olmanız.
 • Birlikte yapılan çalışmalar haricinde, kendi kendinize yapacağınız, istekle gelişiminize adanmış pratik çalışmaların ve teoriyi içselleştirmenizin bu eğitimden kazanımlarınızın çoğalmasının en önemli birincil etkeni olduğunu bilmek.
 • Eğitmen ve grup içindeki diğer kişiler ile enerji bütünleşmesi eğitim kalitesini etkileyen önemli unsurlardan biridir. Bu farkındalık ile çalıştığımız Evrensel öğretilerle (Tao, Doğa Yasaları, Yol ve Erdem) uyumlu olmak. Bireysel olarak yaşayabileceğiniz zihinsel, duygusal, bedensel hallerin, YOL’un doğal bir parçası olduğunu idrak ederek, enerjinizdeki değişim ve dönüşümlere açık olmak. Enerji akışında kendi kendinize çözümleyemediğiniz durumlarda rehber eğitmeninizle açıklıkla iletişim kurabilmek.

TEMEL EĞİTMENLİK EĞİTİMİ SÜRECİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER ve GEREKLİLİKLER : 

 • Belirtilen tarihlerdeki eğitimlere, teorik eğitimlere ve inziva kampına, sırayla düzenli olarak katılmış ve en az %85 lik bölümüne devam etmiş olmak.
 • Eğitim süresince buluşmalara zamanında gelmek ve çok kritik bir durum olmadığı sürece tüm eğitim buluşmalarına katılmak.
 • Eğitim sürecinde verilecek 8 adet ödevi hazırlamış olmak.
 • İlk 4 Modül sonundaki yapılacak teorik konulardan sınav ve ara değerlendirmeden ikinci modüle devam edebilecek yeterlilik sağlamak.
 • İkinci 4 modül ve inziva kampı sonrasında yapılacak teorik konulardan sınav ve  Tai Chi Çigong yeterlilik sınavlarında başarılı olmak.
 • 9 aylık sürecin sonundaki sınavlarda değerlendirmeler ve düzeltmeler yapılması halinde herkesin “bir yıl içinde” tekrar değerlendirilmek üzere ikinci kez sınav hakkı bulunur. İki kez sınavı veremeyenler için üçüncü sınav ilave ücrete tabidir.
 • Eğitim süreci sonunda temel seviye eğitmenlik yapacak yeterliliğe gelip gelmeyeceğinizi Tai Chi Çigong YOL’unda ilerlerken göreceğinizi bilerek bu eğitime katılmalısınız.
 • Bu eğitimin düzenlenme amacı, Tai Chi Çigong öğrenmeye ciddi ve bilinçli bir şekilde yaklaşmanızı teşvik etmek, süreklilik ve adanmışlıkla çalışarak derinleşmeniz ve altyapınızı tamamlamanız için destekleyici, sağlam bir eğitim rehberliği sunmaktır.
 • Tai Chi Çigong öğrenip başkalarına aktarabilmek için gerekli yeterliliğe ulaşmanızın, bilinçli ve yetkin bir uzmanla, yakın bir usta-çırak ilişkisi içinde en az birkaç yıl düzenli çalışma ve bu süreçte sabırla adım adım ilerleme gerektirdiğini bilmelisiniz.
 • Tai Chi Çigong veya içsel sanatlar ile ilişkili önceden birkaç yıllık deneyimi ve altyapısı olan katılımcılar için bu süreçte kişiye özel gelişme düzeyleri söz konusu olabilir.
 • Eğitim süreci sonunda uygun olan adayların, takip eden “bir yıl” içinde Uğur Başak Arpacıoğlu ile düzenlenecek minimum 3 eğitime asistan olarak katılmaları gereklidir.  Bu grup eğitimlerine katılması mümkün olmayanlar asistanlık eğitimi ve değerlendirmelerini birebir çalışmayla alabilirler.
 • Asistanlık sürecinin ardından yapılacak birebir değerlendirme sınavı, geri bildirim ve düzeltmelerden sonra eğitmen sertifikanızı alabilirsiniz.
 • Tüm modülleri, pratik ve teorik eğitimleri, ödevlerini, sınavlarını, asistanlık sürecini uygun şekilde başarıyla tamamlayan adaylara Zendo Akademi tarafından “Tai Chi Qigong Temel Seviye Eğitmenlik Eğitimi” sertifikası verilecektir.
 • Eğitim süreci sonunda değerlendirme ve yeterlilik sınavlarını uygun şekilde veremeyen, asistanlığa hazır olmayan, ancak diğer şartları yerine getirmiş katılımcılara emeklerini belgelemek amacıyla sadece “eğitime katılım sertifikası” verilecektir.
 • Temel Eğitmenlik Eğitimine katılanlar, Zendo Akademi- Uğur Başak Arpacıoğlu’nun sertifikasyon ve değerlendirme yöntemleri, içeriği ve ücretlendirmelerinde değişiklik yapma; sertifika vermeme hakkının her zaman geçerli olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU VE KAYIT :  

 • İlgilenenlerin son kayıt tarihi 20 Ekim’e kadar başvuru yapmaları ve 12 ve 19 Ekim Cumartesi günü saat 15:00-17:00 arasında Zendo İzmir’de düzenlenecek TANIŞMA TOPLANTI‘larından birine katılmaları gerekir.
 • Eğitmenlik eğitimi kontenjanı min. 5 kişi maks. 12 kişi
 • E-mail : zendo@zendoakademi.com
 • Whatsup / Telefon : 0 555 255 50 08

Bu eğitim programı haricinde ilave derslere katılmak isterseniz, haftalık stüdyo dersleri programı ve diğer detayları için : http://www.zendoakademi.com/izmiregitimleri/

EĞİTİMLERE GELİRKEN :

Derslerden en az 15 dk. önce çalışma alanında olunuz. Çalışmalar için bedeninizi sıkmayan, rahat, nefesinizi ve kan dolaşımımınızı kısıtlamayan, mümkünse pamuklu giysiler, rahat ve ince tabanlı yumuşak ayakkabılar veya çorap veya yalınayak çalışmayı tercih ediniz. Yanınızda not defteri ve kalem getiriniz.

EĞİTMEN Uğur Başak Arpacıoğlu kimdir?

http://www.zendoakademi.com/hakkimizda/

Eğitimle ilgili sorularınız için : Uğur Başak Arpacıoğlu 0 555 255 50 08

EĞİTİM ÜCRETİ : Bilgi alınız.

 • Eğitimin yazılı ve görsel materyalleri ücrete dahildir.
 • Değerlendirme ve yeterlilik sınavları ücrete dahildir.
 • Yol ve konaklama masrafları, asistanlık sürecindeki ilave bedeller eğitim ücretine dahil değildir.

EĞİTİM YERİ : Bilgi alınız.