TAi CHİ SEMBOLLERİ

Tai Chi Çigong çalışmalarında kullandığımız ve öğretinin felsefesini, anlamını, nedenini açıklayan semboller.

1.Resim : TaiJitu ( Hotu)

Tai Chi Çigong yaparken, 1.resimdeki sembolun anlattıklarını yaşarız: Devirsel hareketlerle Yin ve Yang enerjileri dengeli ve birbirlerine dönüşen, akışkan şekilde aktive edilirken dengenin sağlanması (Tai Chi), merkezde deneyimlenen sukunet, boşluk, Hiçlik, sonsuzluk hali (Wu Chi) ( veya merkezde ulaşılan dinginlik, boşluk, hiçlik halinden dışarıdaki dönüşüm, ve değişim halindeki devinimleri yönetme yetkinliği ve her ikisi de içten dışarı ve dıştan içeri )

WuChi, Tao’nun görünmeyen, okült hali, Tai Chi onun tezahürdeki halidir. Enerji sürekli olarak Tai Chi halinden Wu Chi’ye ve yeniden Tai Chi’ye dönüşmekte, devinir. (Varlık ve yokluk(Hiçlik) arasındaki akış)

1.resimdeki TaijiTu (Hotu) sembolü, Geleneksel Tao öğretisinin esas, ilksel Tai Chi sembolüdür. Aynı anda hem merkezdeki Birlik enerjisini (WuChi), hem de O’ndan doğan ve tüm evrene yayılan, çevreleyen düal, polar güçlerin enerjisini (yin-yang) içerir.

Tai Chi ( TaiJi) = Yüce nihai (supreme ultimate) anlamındadır. Tao öğretilerinde evrenin yaradılışı ve evrene yayılan dual enerjilerin nitelikleri ve dengesi ile ilişkilidir. Tao görülemeyen, söylenemeyen, tanımsız olan olduğundan Tai Chi , Tao’nun algılanabilir, deneyimlenebilir, idrak edilebilir en yüksek boyutunu temsil eder. Tai Chi, Bir stil veya hareket serisi adı değildir. Tai Chi felsefesine dayanan Tai Chi Chuan (yüce nihai yumruk) uygulamalarına kısaltılmış olarak Tai Chi denildiğini duymuş olabilirsiniz.

2.Resim: YinYang sembolü

2.resimdeki modern yin-yang sembolü 1960’lardan sonra popüler olmuştur. Orijinal Tai Chi sembolü değildir.

Modern yin-yang Sembolü, 1.resimdeki Geleneksel Taocu Taijitu (Hotu) sembolünden doğmuştur ve onu Yin Yang’ın yeryüzündeki sürekli ve karşılıklı ilişkilerini anlamak ve üzerinde çalışmak için sürekli devinim ve birbirine dönen enerjilerin bir anının fotoğrafı gibi üzerinde çalışmak için kullanırız.

Sürekli birbirine dönüşen yin ve yang enerjilerinde bir sabit görüntü/hal elde etmek mümkün değildir.

Ve her birinin içindeki zıt renkte gösterilen nokta, aslında daha üst, yüksek titreşim boyutunda, 1.resimdeki merkezdeki WuChi hiçlik dairesini yaratan herşeyin kaynağı olan merkezindeki BİR’in aşağıya yayılan enerjisinin hayat, enerji, elektrik, manyetizma..vs.vs döngülerinin sebebi olan, kutupluluk içinde ikili yansımasından başka birşey değildir. (Merkezdeki ilk nokta, big-bang, Pi bağıntısı ile her yöne yayılan daire gibi)

Özetle : 2.resimdeki sembol, 1.resimdeki sembolün yaratılış titreşim boyutlarında bir alt tezahürdeki görüntüsüdür.

Tai Chi Çigong çalışmalarının nihai amacını ve kökenlerini anlatan göksel ilksel sembol TaiJiTu (Hotu)’dur. Tao kozmogonisinin ve öğretisinin tüm prensiplerini içinde barındırır.

Yin-Yang sembolündeki öğreti sürekli hareket, değişen enerjiler üzerinedir, nihai, mutlak bir denge yoktur, olamaz (hayat durur!), ancak içteki “merkezi” bulduğumuzda dışarıda o dengeyi yaratabiliriz.

Yin-Yang öğretilerini algılamadaki eksiklik, kutupsallığın ezoterik(içrek) anlamını idrak etmek yerine, zıtlık, karşıtlık, ben-diğerleri, iyi-kötü, pozitif-negatif gibi geçici durumların mutlak gibi algılanması sonucunda insanoğlu Birlik’ten uzaklaşabilir, ayrımlara düşebilir.

Evrensel Chi enerjisi nötr’dür. İçinden geçtiği kabın niteliğine göre pozitif veya negatif hale bürünebilir.

Tai Chi ile Çi enerjilerini çalışmak sadece fiziksel, enerjetik bir egzersiz değildir, insanı psikolojik, zihinsel, spiritüel tüm titreşim boyutlarında bütünleşmeye Birleşmeye taşıyan YOL’dur.

Tai Chi Çigong sanatı ve ilmi, size hem içinizdeki hem de etrafınızdaki farklı enerjilerin ustalığını öğretir.