TAI CHI & QIGONG NASIL ÇALIŞILIR ? FAYDALARI ?

TAİ CHİ & ÇİGONG
Taoist Yoga, Hareketli Meditasyon, Enerjinin Dansı 

Günde iki kez Tai Chi yapan kimse bir çocuğun esnekliğine, bir demircinin gücüne ve bir bilgenin ruhuna sahip olur.
Çin Atasözü

Tai Chi ve Çigong , kökenleri 4-5000 yıl öncesine dayanan Çin kökenli taoist öğretilerin içsel uygulama sanatı ve uzakdoğu felsefi savaş sanatı olup nefes, enerji, zihin koordinasyonunda egzersiz yöntemidir. Günümüze gelen pratiklerin kökenine dair bilinen ilk kişi Zen Budizm’in de kurucusu olan Bodhidharmadır. Batı Dünyası 19.y.y.’da bu sistemi tanımıştır.

Felsefesi, Yin-Yang sembolü ile özetlenebilecek olan Taoist felsefeye dayanır. Tai chi sembolünde temsil edilen birlik bize tek ve evrensel kaynağı işaret eder ki bu Tao’dur  ve ifadesi ikili yin ve yangdır. Bir Çin atasözü şöyle der:” Bir yin, bir yang işte Tao budur”.

Temeli, evrensel yaşam enerjisi olan Chi’dir. Tai Chi Çigong çalışmanın nihai amacı, hayatın içinde zıtlıklar olarak görünen karşıt prensipleri dengelemek ve doğadaki gibi uyum içinde akışa yönelmesini desteklemektir.

Tai Chi Qigong bu ilkeyi yaşama dönüştürür, onun pratiğini yapar. Temel şekilsel kuralı ve hareketlerinin temeli pratik olarak doğanın tam bir devrini sunmaktadır. Bir çekiş, bir itiş yani bir yin, bir yang. İşte bunların dengeli yapılması bize Evreni anlatır ; Evrenin, insanın ve yaşamın işleyiş yasasını. Bir gece, bir gündüz, bir yaz, bir kış gibi. Bunlar sürekli değişim halinde birbirine dönüşerek dengeyi oluştururlar.

Tai Chi Çigong, kadim Tao öğretilerinin ve Geleneksel Çin Tıbbının uygulamalı içsel canlanma sanatı, enerji-nefes-zihin kullanma becerilerinizi yetkinleştirir, süreklilikteki değişimin akışında dengelenme sağlar, akıcı, yumuşak, zarif, rahatlatıcı ve sağaltıcı devinimlerle bütünsel bir doğal sağlık yöntemi ve hareketli meditasyondur….Hem içinizdeki, hem de dışınızdaki farklı enerjilerin ustalığını öğreten bir ilim ve sanattır.

Tai Chi Qigong, diğer bir deyişle Taoist yoga ve Martial Arts (içsel güç  sanatları) ile ilgili bir uygulamalar sistemidir.  Burada savaş denilen; bir fayda, çıkar sağlamak için yapılan  güç mücadelesi, savaş değil, iç savaştır. Kendi içimizdeki uyumsuzlukları, gölgeleri, bencillikleri, hataları, olumsuz enerjileri yenmek ve onu zıt gibi görünen kutupsal enerjiyle dengelemektir.

Bir yaşam sanatı olmasının yanısıra insana kendisi ve doğa ile uyumlu olma yolunu öğretir.  Aynı zamanda hareketli bir meditasyon tekniği ve bir bilgelik öğretisidir. Bu nedenle “harekete dönüştürülmüş bilgeliktir” de diyebiliriz. Kadim gelenekler tarzında, bütünsel bir eğitim sistemidir, yani insanı fiziksel, psikolojik, zihinsel ve ruhsal olmak üzere tüm boyutları ile kapsar. Ve bu araçlarını doğru nefes ile kullanmayı öğreten, enerji akışındaki bütünselliği sağlamaya yardımcı olan insanın tüm titreşim boyutlarındaki enerji çalışmalarıdır.

İnsan vücudunda yanlış duruş, yanlış beslenme ve stresten kaynaklanan bazı blokajlar oluşur. Bu blokajlar, Chi yaşam enerjisinin vücut içerisindeki akışına engel olduğundan, uzun vadede sağlıkta bozulmalar meydana gelir. Tai Chi Çigong bu blokajları çözer, sağlıklı akışı sağlar.

Vucüttaki enerjinin düzenli akmasını sağlamak ve bu yolla bağışıklık sistemini güçlendirmek başlıca amaçlarındandır. Kullanılan derin diyafram solunumu ve enerji merkezlerini açmaya yönelik senkronize hareketler doğal sağlığın anahtarları olmaktadır.

Özetle, psişe,beden ve zihindeki enerjiyi düzenleyerek, sağlıklı ve dengeli olmamıza yardım eder.

Tai Chi Qigong uygulamalarındaki üç temel unsur zihin, nefes ve enerjidir. Bu çalışmalarla Çi yaşam enerjisi yoğunlaştırılır, etkinleştirilir ve kullanılır.

Gevşeme Tai Chi Qigongun temelidir çünkü gevşeme ile birlikte bedendeki Çi’nin rahatça akışı sağlanır, aynı zamanda zihin dingin ve uyanık hale getirildiğinden nefes de düzenlenir. Tai Chi Chigong uygulaması sırasında derin bir gevşeme düzeyine ulaşan bedenimiz, zihnimizi de gevşetir. Zihinsel gevşeme, zihnin ve bedenin üzerindeki örtüleri yavaş yavaş kaldırıp duyarlılığımızı arttırır. Duyarlılıktaki bu artış Tai Chi Chigong çalışan kişinin kendini evrensel bir enerji okyanusunun içinde bulmasını sağlar, evrensel enerjileri hisseder ve her hareketimizde bedenimizi bu enerjilerle doldururuz. Hareketler su gibi, akıcı bir şekilde, kesintisiz olarak ve yavaş yavaş, kendini sıkmadan ve kaslar zorlanmadan yapılır.

Zihinsel imajinasyon çok önemlidir. Zihinle dikkati yönlendirerek Qi( Çi,Ki) yoğunlaştırılır, bedende dolaştırılır, belirli bölgelere yönlendirilir ve beslenip güçlendirilir. Akupunktur’da meridyen denilen Çi dolaşım kanalları metal, altın iğnelerle manipüle edilirken aynı işlem Qigong’da iğne kullanılmaksızın bedensel duruşlar, akışkan yumuşak hareketler, nefes ve imajinasyon teknikleriyle gerçekleştirilir.

Tai Chi Chigong, hem ruhsal gelişim için, hem bir doğal şifa sanatı olarak, hem de felsefi savunma sanatı olarak dünyada milyonlarca insan tarafından uygulanmaktadır. Hareketli meditasyon, ayakta Zazen, Taoist yoga, enerjinin dansı, gölge boksu olarak da adlandırılır.

Çalışmalara düzenli devam edildiğinde fiziksel güç, denge ve esneklik artar, ruh halindeki oynamaları, neşesizliği, gerginliği giderdiği gibi, romatizma,hafif kireçlenme gibi burada sayamayacağımız kadar çok rahatsızlığı iyileştirmede önemli etkileri vardır. Tai Chi Çigong yapan kişi yorulmaz aksine enerjisi ve iyilik hissi artar.

Tai Chi Çigong’un sağlığa olan faydaları bilimsel olarak kanıtlanınca, batılı ülkelerde de yaygın kabul görmüştür. Uzak doğu’da olduğu gibi, batılı ülkelerin hastanelerinde de çeşitli hastalıkları tedavi etmek amacıyla tamamlayıcı geleneksel Çin Tıbbı çerçevesinde Tai Chi Çigong uygulamaları kullanılmaktadır. Yaşlılarda denge geliştirme ve yaşlanmayı geciktirme amacıyla, çocuklar için denge, koordinasyon ve zihinsel gelişimi arttırma amacıyla uygulanmaktadır. Tai Chi Çigong ayrıca bazı sanat okullarında dans ve tiyatro eğitimine destek amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Tai Chi Çigong’un tüm dünyada büyük ilgi görmesinin nedenleri yaşa bağlı olmadan, her koşulda, herkes tarafında uygulanabilecek bir sistem olması, hiç bir zararı ve yan etkisi olmaması ve istenilen herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde herhangi bir özel ekipman gerektirmeden uygulanabilir olmasıdır.

Birçok uzman tarafından 21.yy’ın doğal sağlık, tamamlayıcı tıp yöntemi olarak Tai Chi Çigong önerilmekte ve her geçen gün dünyada uygulamaları yaygınlaşmaktadır.

TAI CHI QIGONG YAPMANIN AMACI NEDİR?

 • Doğayla, çevreyle ve evrenle yeniden uyumu yakalamanın yolunu gösterir ve buna hizmet eder.
 • Bedeni, duyguları ve zihni birlikte ele alan mükemmel bir eğitim biçimi sunar.
 • Birlik, uyum ve denge ilkelerini geliştirmeyi amaçlar.
 • Tai Chi Çigong, yavaş, yumuşak ve zarif, akıcı hareketlerden oluşur.
 • Tai Chi Çigong’da yapılan egzersizler vasıtasıyla zihinsel dinginliği yakalarsınız. Bu bağlamda hareketli bir meditasyondur.
 • Tai Chi Çigong, bedendeki enerji akışını düzenleyerek günümüz insanının stresten ve hareketsizlikten kaynaklanan çeşitli rahatsızlıklarına iyi gelen bir doğal sağlık sistemidir.

3 yönlü çalışılan bir sistemdir:

 • İçsel felsefi sistem
 • Sağlık sistemi
 • Savunma sistemi

TAI CHI QİGONG ÇALIŞMANIN FAYDALARI : 

 • Dikkat ve konsantrasyon arttırır.
 • Sağlıkla ilgili tedaviye destek olarak tamamlayıcı yöntemdir.
 • Bedensel farkındalık, denge, koordinasyon geliştirir.
 • Grup çalışmalarında sinerjiyi,  takım ruhunu geliştirir.
 • Strese karşı rahatlama, gevşeme sağlar.
 • İyilik ( wellness) hissini arttırır ve daha kaliteli bir yaşam sunar.
 • Martial Arts köken ve temellerini öğrenmek için.

TAI CHI QİGONG NASIL ÇALIŞILIR ?

 • Temel prensip rahatlamadır.
 • 3 sözcük içinde özetlenebilir: Kendini zorlamamak, yormamak rahatlamak. Kişi yorulmayacak aksine enerjisi yükselecektir.
 • Rahat kıyafetler ve ayakta da rahat bir ayakkabı olması yeterlidir. Özel bir kıyafet ve ekipman gerekmemektedir.
 • Her yaşta uygulanabilir. Herhangi bir zararı veya yan etkisi yoktur.

TAI CHI QİGONG NE ZAMAN ÇALIŞILIR ?

 • İdeal zaman gündoğumu veya gün batımıdır.
 • Uygun olan her an ve her yerde yapılabilir.

TAI CHI ÇİGONG’UN SAĞLIĞA YARARLARI (özetle) :

Fiziksel olarak;

 • Bedeni rahatlatır.
 • Doğru nefesi öğretir, bir alışkanlık haline getirir.
 • Hücrelerin ve dokuların yenilenmesini sağlar.
 • Kemikleri, eklemleri güçlendirir.
 • Duruş bozukluklarını düzeltir.
 • Bağ doku yapısını besler, kuvvetlendirir.
 • Merkezi sinir sistemini uyararak kavrayışı güçlendirir.
 • Beynin sağ ve sol loblarının çalışmasına dolayısıyla koordinasyonun gelişmesine etki eder.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Tüm organ sistemlerinin sağlıklı çalışmasını destekler ve düzenler.

Enerjetik olarak;

 • Yaşamsal enerjinin doğru ve blokajsız akmasını sağlar.
 • Meridyenler ve akupunktur sistemini sağlıklı tutar.
 • Canlılık, zindelik verir.
 • Enerjinizdeki iniş – çıkışları optimize eder, yorgunlukları giderir.
 • Doğada var olan yaşamsal enerji kaynaklarına bağlanmayı ve kullanmayı öğretir.

Psikolojik olarak;

 • Strese karşı çok etkilidir.
 • Rahatlama ve kavrayışla durumlara müdahale yeteneğini arttırır.
 • Negatif ve olumsuz ruh hallerinin hareketini dengeler.
 • Yaşama pozitif ama gerçekçi bakmayı öğretir.
 • Öfke, korku, sabırsızlık, endişe gibi duyguları dengeler.
 • İyilik hissini arttırır.

Zihinsel olarak;

 • Dikkat ve konsantrasyonu geliştirir.
 • Beden ve zihin arasında koordinasyonu arttırır.
 • Zihinsel dinginlik sağlar.
 • Genel anlamda iç koordinasyonu arttırması yanı sıra çevreyle ve doğayla olan etkileşimi ve koordinasyonu da arttırır.

“TAI CHI & QIGONG NASIL ÇALIŞILIR ? FAYDALARI ?” için bir yorum

 1. merhaba Altınoluk calısmalarınız var mıdır?..bana en yakın yerınızde kı derslerın saatlerı gunlerı ve ucretlerı hakkında bılgı alabılır mıyım? sağlıkla bol nefesle kalın saygılar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir