Qigong nedir ? Tai Chi nedir ? Aralarındaki ilişki nedir? Hangisiyle başlamalıyım?

QİGONG ( Chi Kung) NEDİR ?

“Qi” veya “Chi” enerji demektir. Yaşam enerjisi. Tüm canlıların içindeki evrensel yaşam enerjisi, yaşamın Yüce Soluğu’dur. Qi enerjisi, evrenin tüm varlıklarını, kozmik boyutta var olan, fakat nitelik taşımayan ve belli ölçüme tabi tutulamayan alanlarla bağlantı sağlayan bir dinamik, sınırsız ve üniter Hayat Ağı oluşturan faktördür.

Chi ( Qi ) yazımının tarihteki evrimi…

Yogada “Prana”, diğer kültürlerde Ki, Baraka, Pneuma, Mana, Ankh gibi isimlerle de karşımıza çıkar… Qi veya Çi, hareketle, ritmle, ısıyla, ışıkla, manyetizmayla, elektrikle, bioenerjiyle, titreşimle vs vs birçok şekilde kendi varlığını gösterir. 

“Gong” veya “Kung” iş, amel, yöntem, çalışma, eylem anlamına gelir. 

Qigong kelimesi (Chi Kung veya Qi Gong olarak da yazılır) içsel yaşam enerjisi çalışması anlamına gelir.

Kökenleri 5000 yıl öncesine dayanan, zamanın testine dayanan ve 21. yüzyılda tüm dünyada ilginin artması ile yaygınlaşan Taoist gelenek ve Geleneksel Çin Tıbbının sağlık ve doğal şifa yöntemidir.

Qigong egzersizleri, sağlıklı bir yaşam, ruhsal tekamül ve / veya Martial Arts (içsel güç sanatları) eğitimi için bedensel duruşları, hareketi, nefesi ve meditasyonu bütünleştirir.

Qigong sağlığı iyileştirmede uygulamayı düzenli sürdürdükçe oldukça etkilidir. Qigong’un faydaları dünya çapında ve bilimsel açıdan giderek daha fazla tanınmakta ve kanıtlanarak kabul görmektedir. Qigong rahatlama, stresten kurtulma, zihin rahatlaması ve berraklaşması, artan enerji, canlılık ve dejeneratif ve kronik hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olur.

Dünyada milyonlarca kişi, hipertansiyondan kansere kadar değişen hastalıkların tedavi sürecinde destekleyici olarak Qigong egzersizleri yapmaktadır.

Aşağıda detaylı şekilde anlatacağımız gibi Qigong, Tai Chi’nin temelidir.

TAI CHI NEDİR ? TAI CHI CHUAN NEDİR ? QİGONG İLE İLİŞKİSİ NEDİR ?

“Tai Chi” Daoist felsefede “nihai Yüce, nihai son, sonsuzlukla bütünleşme”, Taiost kozmogonide ( evrendoğum)  yin ve yang olarak tezahür eden Bir’in evrene yayılmış Gücünün iki kutupsal niteliğinin (yin yang) tam olarak dengede olma halidir.

Tao öğretilerine göre evren yaratılmadan önce hiç bir şey yoktu.  Buna “hiçlik” veya “sonsuzluk” “sınırsızlık” anlamına gelen Wu Chi (Wuji) denir ve boş bir daireyle gösterilir. Bu hiçlikte bir farklılaşmanın olmasıyla form meydana gelir, tezahür başlar. Bu da dairenin ortasındaki noktayla gösterilir.  Farklılaşma kutupları, zıt gibi görünen, ancak birbirini doğuran ve destekleyerek vareden ikiliği oluşturur. Yin ve Yang sürekli değişen ve aynı zamanda birbirini doğuran bu iki kutbu ifade eder. Bunların bir arada dengede oluşuna Tai Chi (Taiji) denir.

1. Wu Ji ………. 2. ilk farklılaşma/evrene yayılan Güç / pi ….. …… 3. Tai Ji

Tai Chi sembolleri için ayrıca bkz. http://www.zendoakademi.com/tai-chi-sembolleri/

Tai Chi (Taiji) kelimesini oluşturan Çince karakterler “en üst, en yüce, en son” gibi anlamları ifade eder. Dolayısıyla tüm varlığı oluşturan ve “yin”le “yang”ı birbirleriyle denge halinde en yüksek prensip olduğunu düşünebiliriz. Çünkü Tao tezahürde görünemez, bilinemez, O’nun idrak edilebileceği en Yüce Hal, Tai Chi’dir.

Hareket, “yang”ı oluşturur. Hareket, en son noktasına ulaştığında, dinginlik (yin) ortaya çıkar. Dinginliğin en son noktası ise tekrar hareketi (yang’ı) başlatır. İki kutup (yin ve yang) en üst noktaya ulaştığı zaman, karşıtının tohumunu ortaya çıkarır. Chuan (quan) kelimesi ise yumruk anlamındadır ve Martial Arts, içsel güç sanatlarını (savaş sanatlarını) ifade eder.

Martial kelimesi, Marsiyen yaşamsal enerji, Güç ile ilişkilidir. Art kelimesi ise Venüsyen sanatsallık ile ilişkilidir. Gücün sanatsal uygulaması, içsel gücün uyandırılması ve yaşamın, canlılığın sürdürülmesi için hayata aplikasyonu anlamındadır.

Dolayısıyla Tai Chi Chuan (Taijiquan) bu en üst prensibe dayanan ve savunma veya sağlık amacıyla uygulanan bir içsel güç sanatıdır.( Martial Art)

HANGİSİNDEN BAŞLAMALIYIM ? QİGONG MU ? TAİ CHİ Mİ ?

Sağlam bir Qigong temeli olmadan, Tai Chi sadece yavaş ve zarif bir fiziksel egzersiz olarak dışrak deneyim aşamasında kalır ve uygulayıcılar Tai Chi‘nin sağlayacağı faydaların çoğunu yaşayamazlar. Qigong bilmeden, Qigong ile temellerinizi sağlamlaştırmadan, önce Tai Chi Chuan öğrenmeye başlarsanız bu şekilde pratik yaparak en iyi ihtimalle kendinizi sadece daha rahat ve esnek hissetmekle kalırsınız. Qi enerjisiyle özden, candan bir bağ kuramazsınız.

Tai Chi’nin sağlığa faydalarını en üst düzeye çıkarmak için doğru nefes alma ve meditasyon tekniklerinin yanı sıra en önemli anahtar ‘Qi’nin farkındalıkla kullanımıdır. Ve bu da ancak önce Qigong çalışarak mümkündür.  

Genel olarak, her gün Qigong egzersizlerini uygulayan insanlar Tai Chi çalışmalarından daha fazla ve hızlı verim alırlar.

Dünyaca ünlü Tai Chi büyük usta Feng Zhiqiang bile, zamanın bir sorun olması halinde sağlık açısından fayda sağlamak için insanların Tai Chi yerine Çigong uygulamalarını tavsiye etmektedir.

Qigong, Tai Chi’nin temelidir. En faydalı olan, Qigong ve Tai Chi’yi birlikte uygulamaktır.

Qigong ile öğrenciler bedenlerini hareket ettirmenin içsel dinamiklerini ve iç enerjiyi (qi veya chi) hissetmeyi ve enerjiyi kanallarından (meridyenler) akarken yönlendirmek için zihinsel iradeyi kullanmayı öğrenirler.

Çigong egzersizleri yapmak, uygulayıcıların Tai Chi formunu daha hızlı öğrenmelerine ve içsel faydalarına erişmelerine yardımcı olur.

Tai Chi hareketleri, Qigong aracılığıyla geliştirilen esneklik ve iç becerilere dayanır ve onları daha yüksek bir seviyeye getirerek yaşamsal enerjinin (qi) içsel anlayışını ve farkındalıkla kullanımını derinleştirir.

TAİ CHİ QİGONG SHİBASHİ ‘ye GİRİŞ

Tai Chi Qigong Shibashi, Tai Chi felsefesine dayanan ve Yang stili Tai Chi Chuan’ın en faydalı hareketlerine temellendirilmiş bir dizi Qigong egzersizidir. Shibashi, Çince, 18 demektir, 18 hareketin doğru nefes alma teknikleriyle senkronize edilmesine önem verir.

Herkes tarafından kolaylıkla öğrenilebilen, zarif, güzel ve akıcı bir Qigong egzersiz rutinidir, çalışmaktan çok keyif alınır, hem de derinlemesine rahatlatıcıdır.

Tai Chi Qigong Shibashi, uygulayıcının genel sağlığını ve iyiliğini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Nazik sallanma hareketleri ve esneme hareketleri kan dolaşımını ve sindirimi iyileştirir. Göğüs egzersizleri ve kontrollü nefes alma akciğer rahatsızlıkları ve astıma iyi gelir.

Tai Chi Qigong Shibashi çalışmanın genel etkisi, vücut kaslarında taşınan zihinsel stresi ve fiziksel gerilimi azaltmaktır. Bu Qigong’u öğrenmek ve uygulamak çok kolaydır.

Ritmik nefes ile senkronize simetrik yumuşak, akıcı hareketler, doğru yapıldığında kaslara ve eklemlere çok fazla baskı yapmadığından her yaştan insan için uygundur. Ayakta veya oturarak çalışılabilir. Dünya çapında 10 milyondan fazla insan tarafından uygulanmaktadır ve Malezya ve Endonezya’da ulusal bir sağlık egzersizi olarak kabul edilmektedir.

Zendo Akademi Tai Chi Qigong temel eğitim programlarında öncelikli olarak Qigong temellerini öğretip, sağlamlaştırdıktan sonra, Tai Chi prensiplerini üzerine inşa ederek, Tai Chi Qigong Shibashi serileri ile devam etmemizin nedenlerini ve dayandığı felsefeyi böylece açıklamış olduk. Eğitim ve çalışmalarımız enerji ve sağlık odaklıdır.