2022 Su Kaplan Yılı

63. HEXAGRAM – Jİ Jİ ( CHİ CHİ)  :  “TAMAMLANMADAN SONRA”

1 Şubat 2022’de başlayan Su Kaplan Yılı’nın enerjilerini daha üst titreşimlerden okumak isterseniz şunu bilmek gerekir: Her yeni yılın enerjisi, I Ching’deki bir hexagram ile ilişkilidir. *

Taoist öğretinin en üst kaynak bilgisi I Ching’dir. Tüm Taoist, Geleneksel Çin öğretilerinin kökenidir. Bu nedenle ben diğer yazılardaki gibi Hsia takviminden, Ba Gua’daki element niteliklerinden, Feng Shui’den, Kaplan’dan bahsetmeyeceğim. Onları internetten bulup okuyabilirsiniz.

* Bu bilginin kaynağı : 11. yy’da yaşamış olan Shao Yong 邵雍, Song hanedanlığı döneminde Çin’de Neo-Konfüçyüsçülüğün gelişimini büyük ölçüde etkileyen Çinli bir kozmolog, tarihçi, filozof ve şairdir, zamanının en bilgili adamlarından biri olarak kabul edilirdi. 

Shao Yong’un Yüce Dünya Düzeni İlkeleri Kitabı (Huangji Jingshi Shu 皇極境世書)’nda 2022 Su Yin/Kaplan Yılı壬寅, I Ching’in 63.numaralı Ji Ji 既濟 Hexagramı ile ilişkilidir.

I Ching veya Yi Jing, “Değişimler Kitabı/Klasiği” anlamına gelir. Evrende akan enerjilerin/titreşimlerin Gök- Yer arasındaki değişimlerini yin-yang niteliklerle örülerek oluşan evrensel matriksin enerji akışını “OKU”mayı öğretir.  ( Yin = 0, Yang=1 , yani 010101 Binary systemin Atasıdır.) Bu akışı “OKU”mayı bilen Kahinler içindir. Kehanet oyunları yapmak, fal bakmak için değildir.) 

I Ching’de her bir Hexagram’I ( 6 çizgiyi) oluşturan iki bölüm vardır.
Üstteki trigram (3 çizgi) gökyüzünde hakim kozmik enerjileri aittir. 
Alttaki trigram (3 çizgi) yeryüzünde hakim olan enerjilere aittir. 

Hexagramları okumanın çok katmanlı teknikleri de vardır, bunlardan biri de Hexagramı 3 bölümde, üstteki 2 çizgi, ortadaki 2 çizgi, alttaki 3 çizgi olarak  Gökyüzü – İnsan – Yeryüzü enerjileri incelenir. 

Bu senenin Hexagram’ı 63 numaralı Ji ji ( Chi Chi) 

63. HEXAGRAM – Jİ Jİ ( CHİ CHİ)  :  “TAMAMLANMADAN SONRA”

Tamamla(n)ma, bir nehrin üzerinden geçilmiş olması anlamına gelir. Bir yolculuğun sonuna gelindiğini ve ardından gelecek yenisini, bir yolculuktan diğerine geçiş zamanını anlatır, tekrar yükselişe geçmeden önce bir zirveden yavaş yavaş iniş ile ilgilidir.

Üstteki Trigram (3 çizgi) :  Su ( uçurum, bulut, tehlike) Çince adı: KAN

Alttaki Trigram (3 çizgi):  Ateş (yapışan, ışık veren…) Çince adı: LI 

Su her zaman aşağı doğru akar, ateş de genellikle yukarı doğru hareket eder, bu nedenle kadim Taoist kaynaklar kaçınılmaz bir şekilde bu iki enerjinin birbirlerine doğru akacaklarını, birbirleriyle etkileşime gireceklerini ve çok önemli bir içsel simya işi yapacaklarını anlatır. 

Ji Ji hexagramı genel olarak Su elementinin Ateş üzerinde hakimiyetini, kontrolde olduğunu ve ateşin yakıcılığının azalacağını, söneceğini anlatıyor. Ancak 6 çizgiden oluşan 63. Hexagrama dikkatle bakarsanız, 3 alemi ( gök, insan, yer) temsil eden ikili çizgiler arasında ( bir yin- bir yang, bir yin- bir yang, bir yin- bir yang)  ritmik bir akışın olacağı, olayların döngüsel çevrimde tekrarlanacağı okunuyor. 

Diğer bir deyişle, Ateş elementi ile ilgili tehditlerin ( inflamatif bir hastalık olan Covid, yangınlar vb.) etkisinin azalacağını, ancak tekamül sikluslarında verilen bir sınav tamamlanınca yeni bir sınavın başlaması için gerekli olan “şekilde yeni” başka mücadelelerin, imtihanların bizi beklediğini anlatıyor. 

Bu nedenle 63. HEXAGRAM: TAMAMLANMADAN SONRA adından da anlaşılacağı üzere, tamamlanmadan sonra başlayacak yeni durumları, sonrasında tekrar ortaya çıkabilecek durumlar için gardı indirmemeyi, dikkatli, uyanık, kendimize, elimizdekilere, nefsimize… hakim olmayı ve korumayı öğütler. 
Yapılacak çalışma ve aksiyonlar için tavsiye : Küçük işlere öncelik vererek, özenle, detaylarda incelikle temkinle çalışmak. Geçen seneye göre daha aktif olmak, ancak bunu akışın enerjisiyle akord halde, dengeyi ve hızı koruyarak, süreçte sezgilerinize öncelik vererek YOL’da devam etmek…

Bir projenin veya büyük bir girişimin tamamlanmasından sonra, daha yapılacak çok iş olması hoş bir ironidir. Tamamlanma, yaratma ve çürüme döngüsünde sadece bir duraktır – hayatın sallanan sarkaçının anlık bir durgun noktasıdır. tamamlanma, dinlendirici bir duraklama dönemini (hak ederek kazanılmış bir dönemi) ima etse de, bu gerçek bir son değildir; kişinin nefesin alış verişi arasındaki durgun nokta gibi, değişim ve hareketin değişmezliğinde uyumlu düz bir noktadır.

Bu hexagram için uygun imgelerden biri, ateşin üzerinde bir su kabıdır. kuvvetler dengelendiğinde su düzgün bir şekilde kaynar; kap çok dolup taştığında ateşi söndürür. öte yandan ateş uzun süre çok sıcak kalmayı sürdürürse tüm suyu buharlaştırabilir. Zorlu bir görevin tamamlanmasını izleyen denge durumunun sürdürüldüğünden emin olmak için durumdaki kuvvetler dikkatle izlenmelidir. Bu, ince ayar yapma zamanıdır – başardığınız şeyin iyileştirilmesi ve detayların işlenmesi için bir zamandır.

Ödüllendirici bir durumdan zevk alsak bile, doğal dünyanın yasaları, etkinin ve başarının sonunda azalması gerektiğini dikte eder. Şu anki iyi şansınız nedeniyle fazla dikkatsiz veya rahat bir tutum benimsemenize izin vermeyin. Başarılı olan veya halihazırda kurulmuş olan her neyse, şu anda onu genişletmeye çalışmadan dikkatlice muhafazası sağlanmalıdır. Diğer yandan eksik olan, gecikmeden hayata geçirilmelidir. bu tamamlamadan tatmin olmayı bilin ve bu tatmin duygusunun tadını çıkarın, ancak sonuçlarda çok fazla oyalanmayın.

Büyük bir girişimin tamamlanmasını takip eden dönemde, önceki çabaların ivmesi hala mevcuttur; ve devam etme eğilimi var olacaktır. Ama dikkatli olun, çünkü bir proje uygun son noktasına ulaştığında, sadece devam etmek için devam etmesi talihsizlik getirebilir. Tamamlandıktan sonra devam etmek, yerleşik başarıyı çöküşe dönüştürme tehdidini yaratabilir. Öyle bile olsa, yaklaşımınız ve tavrınız doğruysa, nihayetinde hiçbir gerçek zararla karşılaşmazsınız. Geçmişteki başarı nedeniyle mevcut durumunuza bir tür durgunluk sızdıysa, yetenekleriniz bu koşullar tarafından veya gücü elinde bulunduranların çabaları tarafından gizlenebilir. bu olduğunda, uygunsuz davranışlarla dikkatleri kendinize çekmekten kaçınmak önemlidir. Sabırlı olursanız, sonunda hakkınız olan göz ardı edilemez.

Bir proje veya girişimin tamamlanmasından sonra, büyümeye devam etme dürtüsüne karşı dikkatli olun. Zaferlerin yerleşmesine biraz zaman tanıyın ve yeni adımlar atarken geçmiş çabalarınızda göstermiş olduğunuz gibi ayrıntılara dikkat gösterin ve aynı kararlılıkla yaklaşın. Başarı hayatınıza yeni sorumluluklar getirdiyse, yetenekli ve sizinle çalışma becerisine sahip kişileri seçerek bunu doğru bir şekilde devretmeye çalışın. Bu kolay bir iş olmayacaktır, bu yüzden enerjinizi dikkatlice toplayın.

Uyum ve refah zamanlarında bile, bazı kusurlar yine de kendini gösterebilir. Aşırı tepki vermemek önemli olsa da, ihtiyatlı kişi küçük sorunları büyük hale gelmelerine izin vermeden önce onları ortadan kaldırmak için kararlı adımlar atacaktır.

Manevi ve dini konularda, refah ihtişam ve gösterişi besleyebilir. Zenginliğin ilahi bir iyilik işareti olmadığını hatırlamak çok önemlidir. Böyle bir tabloda eksik olan şey, yin – yang’ın devinimli yolu olan Tao’ya hürmet ve saygıdır. İnsanoğlu maddi dünyada tezahür eden şeyi görür, ancak ruh kalpte tutulan şeyi fark eder. Refah zamanlarında alçakgönüllülüğü sürdürün ve yürekten iyiliği koruyun. Gerçek ruhtan yoksun süslü dini gösteriler, rüzgarda takırdayan şatafatlı, boş at arabaları gibidir. Zengin ya da fakir, sunulan her şeyde samimiyet, alçakgönüllülük ve dürüstlükten daha önemli hiçbir şey yoktur.

Kişi tehlikeli bir uçuruma tırmandığında, geriye dönüp onu aşmış olmanın dramından zevk almaya doğal bir eğilim gösterir. Ancak oyalanmak daha büyük bir tehlike oluşturabilir: Arka planda (veya geçmişte) güvenli bir şekilde atlattığınızı düşündüğüz şey size karşı güç kazanıyor olabilir. Arkanıza bakmayın. Aştığınız her neyse, şimdilik en iyisi geride bırakmaktır. Sonraki adıma odaklanın. Tereddüt etmeyin, kendinizi kayıtsız bırakmayın veya kendinizi tebrik etmeyin. Duraklamak için zaman ayırırsanız, daha büyük riskler hızla artabilir. Bu bir fırsat anıdır, ancak görünüşte istikrarlı koşulların olumsuz etkileri gizlediği bir an. Şu anda, ilerlememek, belki de tehlikeli koşullara geri dönmenize neden olabilir. Kendinize hayranlık duymanın ve bu pozisyonu elde etmek için ne kadar başarılı olduğunuzun tadını çıkarmak, yalnızca eski zorlukları geri çağıracaktır. YOL’a devam edin…

Bu hexagram’da kesik ve bütün çizgiler eşit dağılmıştır. K’an (yukarda su) ve Li (ateş) trigramları kaynayan su görüntüsüyle tamamlama fikrini yaratırlar. Yani iki fikir bir aradadır. Bazıları için, başarı, uyum ve çabaların meyvalarını toplama dönemiyken, bazıları için Chi Chi’nin dengeli doğasında, etki ile başarı yakında sönecektir. Bitmeyen oluş I Ching’in ardındaki ana anlamdır.

Karar
Tamamlama. Küçük şeylerde kazanılan başarı. Yılmamak kazançlı. Baştaki şans, sonraları karmaşaya dönüşür.

Yalnız küçük işlerin başarıyla halledilebileceği bir dönemdir. Bunun gibi, enerjinin zirveye ulaşmasıyla doğan başarı ve yaratıcılık patlaması küçük olaylarda kullanılmalı ve şansın dikkatsizlik ya da gevşek tavırlara yol açması önlenmelidir. Meyve veren dönemi çürümenin izlediği gerçekten kabullenilirse boş yere acı çekilmez.

Görüntü
Ateşin üstündeki su, tamamlamayı simgeler. Üstün kişi şanssızlığın doğasını izleyerek kendini hazırlar.

Burada ateş ve su, iyi sonuçlar yaratan yaratıcı bir gerilimi simgeler. Ama bu iki güç, doğaları bakımından saldırgan veya düşman güçlerdir; o yüzden uyumları çok kırılgandır. Karar’ın tavsiyesi, başardı ve rayına oturtulmuş işlerin daha fazla yayılmadan devam ettirilmesi yolundadır. Tamama erdirilmemiş girişimler, gecikmeden bitirilmelidir.


Çizgiler
Altta dokuz: Fren yapmak. Tilki kuyruğunu ıslatır. Bunda bir hata yoktur.
Olayların yapısı gelişmekte, tomurcuk vermektedir.
Eğer kişi fazlasıyla tedbirli değilse ve prensiplerinin yolundan az da olsa saparsa bunun sonuçları tatsız olur. Oysa prensiplere uygun hareket edilirse, bu ne denli sevimsiz veya modası geçmiş gözükürse gözüksün, zararlardan kurtulunur. Yeni ataklara kalkmamanın gerektiği zor bir dönem.

İkinci sırada altı. Arabanın penceresinden düşürdüğünü aramamalı, yedi güne kadar bulunacak.
Zorluk ve hatta başlangıçta kayıp dönemi. Fazla öne çıkma ve alçakgönüllü davranmama tehlikeleri vardır. Böyle davranmayın. Yaşam çarkında herşeyin bir yeri vardır.

Üçüncü sırada dokuz: Büyük imparator, barbar sınır komşularını itaat etmeye zorladı ve üç yıl sonra onların topraklarını fethetti.
Alt seviyedekileri işe almayın.
Zorluk ve çatışma döneminden söz edilse de, yılmamak koşuluyla başarı yakalanacak. Fazla gevşek, fazla özgüvenli olunmamalı. Romantizme kapılma veya saçma amaçları kendininkilerle özdeşleştirme tehlikeli vardır.
Kişisel durum ve kaynaklar dikkatle araştırılmalıdır.

Dördüncü sırada altı: Kişi incelik ve zerafete sahip olduğu halde paçavralar giymektedir. Gün boyu dikkat içindedir.
Statü’yü ancak tedbirin koruyabileceği bir dönem. Kişi gereksinimlerini, büyük bir başarıyla olmasada, elde eder. Başarılı bir durumun içinde dahi gizli tehlikeler bulunabilir.

Beşinci sırada dokuz: Komşunun batıda kurban ettiği öküz, batıya adanan küçük armağanlardan daha az kutsanabilir.Bu dönem, gösterişli, büyük koşulların dönemi değildir. Kaynak ve meziyetlerin açığa vurulması yerine sadelikle alçakgönüllülük tavsiye edilir. Küçük işler olumlu belirtiler gösterir.

Üstte altı: Başı ıslaktır. Tehlike. Zamanın doğasına, ileri hareket uyar. Duraklamak veya kendini beğenmek, hemen yeni tehlikelerin doğmasına ortam hazırlar. Dengeli koşulların kötü etkileri örtebildiği bir fırsatlar dönemi.