TAI CHI CHUAN & CHIGONG NEDİR ? NEYE YARAR?

TAİ CHİ CHUAN & ÇİGONG
Çin Yogası Hareketli Meditasyon Enerjinin Dansı 

Günde iki kez Tai Chi Chuan yapan kimse bir çocuğun esnekliğine, bir demircinin gücüne ve bir bilgenin ruhuna sahip olur.
Çin Atasözü

Tai Chi Chuan  ve Çigong , 4000 yıl öncesine dayanan Çin kökenli yoga ve uzakdoğu savaş sanatı olup nefes ve hareket egzersizlerini içerir. Günümüze gelen pratiklerin kökenine dair bilinen ilk kişi Zen Budizm’in de kurucusu olan Bodhidharmadır. Batı Dünyası 19.y.y.’da bu sistemi tanımıştır.

Felsefesi, Yin-Yang sembolü ile özetlenebilecek olan Taoist felsefeye dayanır. Tai chi sembolünde temsil edilen birlik bize tek ve evrensel kaynağı işaret eder ki bu Tao’dur  ve ifadesi ikili yin ve yangdır. Bir Çin atasözü şöyle der:” Bir yin, bir yang işte Tao budur”.

Temeli, evrensel yaşam enerjisi olan Chi enerjisidir. Tai Chi Chuan çalışmanın nihai amacı, hayatın içinde zıtlıklar olarak görünen karşıt prensipleri dengelemek ve doğadaki gibi uyum içinde akışa yönelmesini desteklemektir.

Tai chi bu ilkeyi yaşama dönüştürür, onun pratiğini yapar. Temel şekilsel kuralı ve hareketlerinin temeli pratik olarak doğanın tam bir devrini sunmaktadır. Bir çekiş, bir itiş yani bir yin, bir yang. İşte bunların dengeli yapılması bize Evreni anlatır ; Evrenin, insanın ve yaşamın işleyiş yasasını. Bir gece, bir gündüz, bir yaz, bir kış gibi. Bunlar sürekli değişim halinde birbirine dönüşerek dengeyi oluştururlar.

Tai chi chuan , Çin kökenli yoga ve savaş sanatları ile ilgili bir uygulamalar sistemidir.  Burada savaş dediğimiz şey; bir fayda, çıkar sağlamak için yapılan  güç mücadelesi, savaş değil, iç savaştır. Kendi içimizdeki uyumsuzlukları, bencillikleri, hataları, olumsuz enerjileri yenmeğe ve onu zıttı ile dengelemeye ve değiştirmeye çalışmaktır. Tarafları ayırt ederek, doğrunun, iyinin, adaletin tarafını tutarak.

Bir yaşama sanatı olmasının yanısıra insana kendisi ve doğa ile uyumlu olma yolunu öğretir.  Bir yandan da hareketli bir meditasyon tekniği ve bir bilgelik öğretisidir. Bu nedenle “harekete dönüştürülmüş bilgeliktir” de diyebiliriz. Eski gelenekler tarzında, bütünsel bir eğitim sistemidir, yani insanı fiziksel, psikolojik, zihinsel ve ruhsal olmak üzere tüm boyutları ile kapsar. Ve bu araçlarını doğru nefes ile kullanmayı öğreten, enerji akışındaki bütünselliği sağlamaya yardımcı olan enerji çalışmalarıdır.

İnsan vücudunda yanlış duruş, yanlış beslenme ve stresten kaynaklanan bazı blokajlar oluşur. Bu blokajlar, Chi yaşam enerjisinin vücut içerisindeki akışına engel olduğundan, uzun vadede sağlıkta bozulmalar meydana gelir. Tai Chi’nin nihai amacı, blokajları çözmek, sağlıklı akışı sağlamaktır.

Vucüttaki enerjinin düzenli akmasını sağlamak ve bu yolla bağışıklık sistemini güçlendirmek başlıca amaçlarındandır. Kullanılan diyafram solunumu ve enerji merkezlerini açmaya yönelik senkronize hareketler doğal sağlığın anahtarları olmaktadır.

Özetle, psişe,beden ve zihindeki enerjiyi düzenleyerek, sağlıklı ve dengeli olmamıza yardım eder.

Çalışmalara düzenli devam edildiğinde fiziksel güç, denge ve esneklik artar,ruh halindeki oynamaları,neşesizliği, gerginliği giderdiği gibi, romatizma,hafif kireçlenme gibi burada sayamayacağımız kadar çok rahatsızlığı iyileştirmede önemli etkileri vardır. Tai Chi ve Chi Gong yapan kişi yorulmayacak aksine enerjisi yükselecektir.

Tai Chi’nin sağlığa olan faydaları bilimsel olarak kanıtlanınca, batılı ülkelerde yaygın kabul gördü ve okulları açıldı. Uzak doğu’da olduğu gibi, batılı ülkelerin hastanelerinde de çeşitli hastalıkları tedavi etmek amacıyla Tai Chi’nin dizi hareketleri uygulanmaktadır. Yaşlılar evlerinde denge geliştirme ve yaşlanmayı geciktirme amacıyla, çocuklar için denge, koordinasyon ve zihinsel gelişimi arttırma amacıyla uygulanmaktadır. Tai Chi ayrıca bazı sanat okullarında dans ve tiyatro eğitimine destek amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Tai Chi ve Chi Kung’un tüm dünyada büyük ilgi görmesinin nedenleri yaşa bağlı olmadan, her koşulda, herkes tarafında uygulanabilecek bir sistem olması, hiç bir zararı ve yan etkisi olmaması ve istenilen herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde yapılabilecek olmasıdır.

Birçok uzman tarafından 21.yy’ın sağlık ve tedavi yöntemi olarak Chi Kung ve Tai Chi önerilmekte ve her geçen gün dünyada uygulamaları yaygınlaşmaktadır.

 

TAI CHI CHUAN YAPMANIN AMACI NEDİR?

n  Tai chi chuan , doğayla, çevreyle ve evrenle yeniden uyumu yakalamanın yolunu gösterir ve buna hizmet eder.

n  Bedeni, duyguları ve zihni birlikte ele alan mükemmel bir eğitim biçimi sunar.

n  Birlik, uyum ve denge ilkelerini geliştirmeyi amaçlar.

n   Tai Chi, müzik eşliğinde yapılan, yavaş, yumuşak ve zarif jimnastik hareketleridir. Tai Chi de yapılan hareketler olabildiğince yavaş ve figürler arası geçişler kesintisiz ve akıcıdır. Tai Chi hareketlerinin ince yumuşak ve yavaş olması bir okyanus dalgasına bezer, su gibi akışkandır.

n  Tai Chi’de amaç; yapılan egzersizler vasıtasıyla süküneti ve dinginliği sağlamak ve geliştirmektir. Bu bağlamda Tai Chi hareketlerle yapılan bir meditasyondur.

n  Tai Chi ve Çigong, bedendeki enerji akışını düzenleyerek günümüz insanının stresten ve hareketsizlikten kaynaklanan çeşitli rahatsızlıklarına iyi gelen bir doğal sağlık sistemidir.

 

3 yönlü çalışılan bir sistemdir:

n  Ezoterik felsefi sistem

n  Sağlık sistemi

n  Savunma sistemi

 

TAI CHI CHUAN HANGİ ALANLARDA UYGULANABİLİR?

n  Dikkat ve konsantrasyon arttırmak için genel olarak hareketli meditasyon uygulamalarında

n  Sağlıkla ilgili tedaviye destek olarak.

n  Sahne sanatlarında, beden kontrolü ve denge, farkındalık arttırışı, rahatlama için.

n  Grup çalışmalarında , takım olmak, uyumu geliştirmek için.

n  Strese karşı  iç güçleri arttırmak için.

n  Daha kaliteli bir yaşam oluşturmak için.

n  Savaş sanatı olarak savunma amaçlı uygulamalarda.

 

TAI CHI CHUAN NERELERDE UYGULANIR?
Her yerde yapılabilir. Mevsim uygunluğunda doğada yapılması tavsiye olunur.

Bir kişi için bir metrekare alanın yetebileceği ölçülerde.

TAI CHI CHUAN NASIL UYGULANIR?

n  Temel prensip rahatlamadır.

n  3 sözcük içinde özetlenebilir: Kendini zorlamamak, yormamak rahatlamak. Kişi yorulmayacak aksine enerjisi yükselecektir.

n  Rahat kıyafetler ve ayakta da rahat bir ayakkabı olması yeterlidir. Özel bir kıyafet ve ekipman gerekmemektedir.

n  Her yaşta uygulanabilir. Herhangi bir zararı veya yan etkisi yoktur.

 

TAI CHI CHUAN NE ZAMAN UYGULANIR?

n  İdeal zaman gündoğumu veya gün batımıdır.

n  Uygun olan her an ve her yerde yapılabilir.

 

TAI CHI ve ÇİGONG’UN SAĞLIĞA YARARLARI (özetle) :

Fiziksel olarak;
Bedeni rahatlatır.
Doğru nefes almayı yeniden sağlar. Daha fazla oksijen dokulara gider.
Dokuların yenilenmesini sağlar.
Kemikleri güçlendirir.
Duruş bozukluklarını düzeltir.
Bağları kuvvetlendirir.
Merkezi sinir sistemini uyararak kavrayışı güçlendirir.
Beynin sağ ve sol loblarının çalışmasına dolayısıyla koordinasyonun gelişmesine etki eder.
Karaciğer ve boşaltım sistemini düzenler.

Enerjetik olarak;
Yaşamsal enerjinin (CHI/PRANA) iyi bir şekilde akmasını sağlar.
Meridyenler ve Akupunktur sistemini aktive eder.
Zindelik verir.
Süreklilik kazandırır.
İniş –çıkışları, yorgunlukları giderir.
Duygusal olarak;
Strese karşı etkilidir.
Rahatlama ve kavrayışla durumlara müdahale yeteneğini arttırır.
Negatif ve olumsuz ruh hallerinin hareketini dengeler.
Yaşama pozitif ama gerçekçi bakmayı öğretir.
Korkularla yüzleşmek için güç verir.

Zihinsel olarak;
Doğru dikkat ve konsantrasyonu geliştirir.
Bedeni ve diğer araçları zihnin hakimiyetine sokmayı geliştirir.
Beden ve zihin arasında koordinasyonu arttırır.
Genel anlamda iç koordinasyonu arttırması yanı sıra çevreyle olan etkileşimi ve koordinasyonu da arttırır.

Eğitimde işlenen Konular:
Çigong ve Nefes egzersizleri

Kendi kendine enerjetik masaj ( Chi masajı)
Tai Chi Chuan’ın Yang 8’li form

 

Pratikler için rahat kıyafetler ile gelmenizi tavsiye ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir