“The Bodymind Approach” Kronik Ağrı ve Semptomlar İçin Bedenle Öğrenme Yaklaşımı

Araştırma Grubuna Katılım İçin Davet

Kronik Ağrı ve Semptomlar İçin Bedenle Öğrenme Yaklaşımı
Bu araştırma grubu, aktif bir iş yaşamı olan; yoğun çalışma temposu içinde kronik baş, boyun veya bel ağrısı, sindirim sistemi zorlukları, kronik yorgunluk, baş dönmesi ve tükenmişlik sendromu gibi durumlar için alternatif bir yöntem arayan kişiler içindir.

Araştırma bir doktora çalışması kapsamında, her biri 2 saat süren, toplam 10 hafta içinde tamamlanacak 12 grup oturumu şeklinde gerçekleşecektir. Grup, birbiri ile güncel bir iş ilişkisi içinde olmayan 10 katılımcıdan oluşacaktır.

Grup çalışmalarında, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi desteği ile Hertfordshire Üniversitesi bünyesinde geliştirilmiş, kronik ağrı ve semptomlar için etkinliği bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış olan “The Bodymind Approach” (TBMA)™
yöntemi uygulanacaktır. TBMA, dans ve hareket terapisi başta olma üzere farklı sanat ve beden terapileri yöntemlerinden yola çıkılarak geliştirilmiş bir yaklaşımdır.

Çalışmalar TBMA™ sertifikalı bir eğitmen olan Özlem Kaleli tarafından yürütülecektir. Özlem Kaleli, aynı zamanda kurumsal koç, eğitmen ve dans ve hareket terapisi uzmanıdır. Bedenle Öğrenme Yaklaşımı, kendisi tarafından TBMA™ yaklaşımının iş yaşamında kronik ağrı ve semptomlar için geçerliliğini araştırmak üzere Hertfordshire Üniversitesi’nde yürüttüğü doktora çalışması kapsamında, gelişim odaklı bir koçluk modeli olarak geliştirilmiştir.

Araştırma grubunda yer almak isteyen kişiler başvurularını o.l.kaleli@herts.ac.uk adresine e-posta aracılığı ile yapabilirler. Başvuru aşamasında ve çalışma boyunca, tüm kişisel bilgiler gizlilik prensibi çerçevesinde değerlendirilecektir. Araştırma grubuna katılım ücretsizdir. Katılımcılar kendi tercihlerine göre, araştırma fonuna gönüllü olarak destek verebileceklerdir.

Katılmak isteyenlerin en geç 4 Ocak 2016 tarihine kadar başvurmaları beklenmektedir. Başvurular, ilk gelen başvuruya öncelik prensibi doğrultusunda değerlendirilecektir.

Çalışmaların İçeriği

Grup oturumlarında fiziksel rahatlama ve somatik farkındalık odaklı nefes ve hareket egzersizleri, aktif imajinasyon ve sembolik ifadelendirme yöntemleri uygulanacaktır. Katılımcılar, kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre uygulamalara katılma, uygulamaları kendi istedikleri şekilde adapte etme tercihine sahip olacaklardır.

Çalışmanın Katkıları

Daha önceki grup çalışmalarına katılan katılımcılar, kendileri tarafından yapılan değerlendirmelerde aşağıda kazanımları sağladıklarını belirmektedirler:

*Ağrı/semptomun seyri ve yaşama etkileri üzerinde kontrol sahibi olmak
*Ağrı/semptomu tetikleyen durumlar ile ilgili farkındalık kazanmak
*Bedenlerinin iyileştirici yönleri ile tanışmak; bedenleri ile yeni ve olumlu bir ilişki kurmak
*Ağrı/semptomla başa çıkmak için yeni ve alternatif yöntemler geliştirmek
*Kendilerine sorun yaratan unsurları, yaratıcı ve hatta keyifli bir açıdan görme ve değerlendirme fırsatı bulmak.

İngiltere’de yapılan pilot alışmalarda ayrıca, çalışma öncesi ve sonrası durumlar karşılaştırıldığında, ağrı kesici ve kas gevşetici kullanımında belirgin bir düşüş olduğu; belli semptom gruplarında semptomun sıklık veya yoğunluğunun yine belirgin bir seviyede azaldığı gözlemlenmiştir.

UH Protokol No: PG/UH/00789

Çalışmanın takvimi : İlk buluşma : 20 Ocak 2016 çarşamba , 19:00 – 21:00

Çalışmanın yeri : Zendo Akademi

Başvuru için : o.l.kaleli@herts.ac.uk, Özlem Lale Kaleli